Det finnes flere fordeler enn ulemper ved å velge kommersiell radio.  Den eneste ulempen er at det koster penger per apparat.  Du betaler ikke for frekvensen men antall apparat som brukes.  Pris varierer fra 140-180 kroner per år.  Har du 4 mobilapparater og Post og Teletilsynet krever kr. 150.- / apparat / år vil du betale totalt kr. 600.- / år

Fordelen med kommersiell radio er bl.autgangseffekt opptil 25 watt og kort antenne.  En VHF antenne vil ha en lengde på mellom 40-50 cm avhengig av hvilken frekvens du har.  UHF antenne er kortere.  På flat mark vil du ha en rekkevidde på 20-30 km.  Sitter du på en fjelltopp med håndapparat vil rekkevidden være betydelig lengre.

Når du har en kommersiell frekvens kan du ikke bruke amatørradio da denne ikke er godkjent utenforbi radioamatørfrekvensene.  Amatørradio har også utgangseffekt på mer enn 25 watt.

Det er mange som spør:  Kan jeg bruke jaktradiofrekvenser til kommersielt bruk.  Svaret er NEI !!