Viser alle 4 resultater

Antenne Balun

Holder du på med et antenneprosjekt vil antenne balun være en god ting å bruke.  Balun konverterer mellom ubalanserte og balanserte kretser. En longwire har en motstand på 450 ohm.  For å tilpasse en 50 ohms kabel trenger du en 1:9 balun.  Regnestykket er slik 450:9 = 50

1:1 Balun Brukes til Dipol – Impedansen i en Dipol er ca 50 Ohm

1:2 Balun Brukes til Delta og quad Loop.  – Impedansen er Ca 120 Ohm

1:4 Balun Brukes til Windom  – Impedans ca 200 Ohm

1:5 Balun Brukes til Windom – Impedans ca 250 Ohm

1:6 Balun Brukes til Windom  – Impedans ca 300 Ohm

Impedansen til en Windom og en Dipol varierer med høyden over bakken


1:9 Balun Brukes til Longwire – Impedansen er Ca 450 Ohm