Det finnes instrumet til alt mulig.  Voltmeter måler spenning.  AVO-meter måler strøm, spenning og motstand.  Et SWR-meter måler stående bølger (Standing wave ratio) og dette trenger du for å se hvor effektiv din antenne er til den frekvens du bruker.  Den viser misvisningen mellom radio og antenne.

Du må bruke 50 ohm kabel til radiokommunikasjon.  Radiosignaler tar alltid den letteste vei.  Bruker du TV-kabel på 75 ohm får radio stor motstand og da vil mye av effekten returnere radio, som igjen kan ødelegge utgangstransistoren.

Har du flere antenner med forskjellig motstander (impedanser) tilkoblet radio vil radio alltid finne den letteste vei mot den som har nærmest 50 ohm.  Da vil SWR-meter vise 1:1

Hvis SWR-meter viser 1.25 vil impedansen være 40 ohm.  Er impedansen 30 ohm vil SWR vise 1.67

Regnestykket blir: 50 ohm dele på hva SWR viser.  Når SWR viser 1.2 blir svaret 50 dele på 1.2 = 41.67 Ohm.

Det er mange som spør hvordan man skal bruke et instrument som SWR-Power meter.  Vi har her laget en liten bruksanvisning.  Før du leser videre må du huske at du skal bruke en liten koakskabel / patch mellom radio og instrument. 

Radio -> koakskabel/patch -> SWR-meter -> antenne

  • En patchkabel kobles mellom walkie talkie og SWR-meter.  Kobles fra radio til RX på instrument
  • Antennekabel kobles til ANT på instrument

Noen ganger står det Antenna og Tranciever – eller ANT / TRANS osv.

  • Velg kanal 20 og sett SWR-meter på FWD
  • Justere knappen CAL til instrumentnålen står på «SET» – mens du holder mikrofon knapp inne.
  • Hold fortsatt mikrofon knappen inne og velg deretter REF og les av tallet, 1.1 , 1.2 , 1.3 . 1.7 osv.  Lavest tall er best.
  • Slipp mikrofon knapp.
  • Sjekk kanal 1 og kanal 40 uten å justere – kun holde inne mikrofon knappen.
  • Hvis det er bedre «tall» på kanal 1 enn 40 er antennen for kort og må trekkes ut og motsatt hvis tallet er bedre på kanal 40.
  • Juster antenne opp/ned til du får akseptabelt SWR over hele linjen.

Skal du justere VHF eller UHF antenne er det tilsvarende du må gjøre med swr-meter.  Har du god swr på lavere frekvenser bør du kutte toppen av antenne – prøv swr en gang til.  Får du god swr på en annen frekvens som ligger litt høyere oppe enn forrige frekvens – kutt toppen av antenne en til gang.  Slik gjør du det helt til swr på din frekvens er akseptabel.  Hvis du har kuttet litt for mye må du løsne antennepisk fra antennefeste og heve pisken.  Derfor er det viktig at du ikke kutter alt for mye av antennepisken om gangen.

SWR informasjon

For deg som synes dette med justering er et ork kan vi berolige deg med at vi selger SWR instrument som gjør alt dette automatisk.  Du holder bare mikrofon kanppen inne og du leser SWR i sanntid.  Det samme gjelder effekt.  Enklere kan det ikke bli.

—————————-

Du kan ikke bare kjøpe deg et hvilke som helst SWR-meter og håpe på lav SWR måling.  Først må du sjekke hvilken frekvens du bruker.  En walkie talkie / CB radio benytter 27 mhz og da passer et instrument fra 26-30 mhz.  Jaktradio og VHF båtradio har frekvenser mellom 140-157 mhz.  Vi har instrument som passer. 

Har du både walkie talkie og VHF radio kan vi anbefale et swr instrument som f.eks Zetagi HP 201.  Her er måleområde fra 3 mhz til 200 mhz.  Husk å bestille en patchekabel, en liten koakskabel på 50 cm.  Her bestiller du SWR-meter